PENTING : **SEDEKAH ROMBONGAN||RUMAH ZAKAT || ACT || Kajian Hadis**
DUITBUX|*|Program PTC nyari duit di internet|

Saturday, February 5, 2011

Kode Morse

Kode Morse untuk huruf :

• Huruf A : .-
• Huruf B : -...
• Huruf C : -.-.
• Huruf D : -..
• Huruf E : .
• Huruf F : ..-.
• Huruf G : --.
• Huruf H : ....
• Huruf I : ..
• Huruf J : .---
• Huruf K : -.-
• Huruf L : .-..
• Huruf M : --
• Huruf N : -.
• Huruf O : ---
• Huruf P : .--.
• Huruf Q : --.-
• Huruf R : .-.
• Huruf S : ...
• Huruf T : -
• Huruf U : ..-
• Huruf V : ...-
• Huruf W : .--
• Huruf X : -..-
• Huruf Y : -.--
• Huruf Z : --..

Kode Morse untuk Tanda Baca :

• Tanda . : .-.-.-
• Tanda , : --..--
• Tanda : : ---...
• Tanda - : -....-
• Tanda / : -..-.

Kode Morse untuk Angka :

• 1 : .----
• 2 : ..---
• 3 : ...--
• 4 : ....-
• 5 : .....
• 6 : -....
• 7 : --...
• 8 : ---..
• 9 : ----.
• 0 : -----

Random Posts0 comments:

Blog Archive